در سربالایی پیک پنجم کرونا هستیم / تخت‌های بیمارستانی در استان‌های شمالی کشور پر شد