این ۳ توصیه مهم را هنگام تزریق واکسن کرونا رعایت کنید