چرت زدن رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای جنجالی شد / فیلم