نکات مهم برای بیماران دیابتی‌ قبل و بعد از تزریق واکسن کرونا / فیلم