آموزشگاه زبان آلمانی شرق تهراندستگاه پر کن بسته بندی پودر و گرانولتعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …طراحی وارائه نقشه های معماری ، …

تاکید پاشینیان بر همکاری‌های امنیتی و نظامی با روسیه