پیش بینی مهم درباره آینده بورس / احتمال ریزش شاخص کل تا ۱ میلیون و ۳۱۰ هزار واحد

پیش بینی مهم درباره آینده بورس / احتمال ریزش شاخص کل تا ۱ میلیون و ۳۱۰ هزار واحد