صندلی برق لکسوس لندکروز پرادو رافور …وکیل دادگستری گروه کلای آریا دادیارشرکت مهندسین مشاورعایق الاستومری

دختر ۱۵ ساله تهرانی ۴۰ دقیقه بعد از مرگ زنده شد!