اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ایران پل ارتباطی آذربایجان به نخجوان می‌شود
به گزارش سلام نو به نقل از خبرگزاری توران ترکیه، جیحون بایراموف با بیان اینکه آذربایجان یک مسیر جایگزین برای اتصال به نخجوان از طریق رود ارس دارد و ارمنستان را دور می‌زند، گفت: برای این منظور طبق توافق با ایران، باکو هم اکنون ساخت اولین پل بر روی رودخانه ارس را آغاز کرده است. بایراموف ارمنستان را به خاطر آنچه که او آن را «پا پس کشیدن» در انجام مسئولیت‌هایش در رابطه با به اصطلاح «کریدور زنگزور» می‌خواند، سرزنش کرد - طرحی که باکو برای اتصال آذربایجان به نخجوان از طریق ارمنستان پیش می‌برد. ایروان مدت‌هاست که مخالفت خود را با چنین کریدوری اعلام کرده و آذربایجان و ترکیه آن را پیش‌شرط عادی‌سازی روابط با ارمنستان قرار داده‌اند. بایراموف گفت که آذربایجان "به سادگی فرصتی را برای ارمنستان فراهم می‌کند تا از عناصر همکاری منطقه‌ای خارج نشود." اگر ایروان تصمیم اشتباهی بگیرد، به خودش آسیب می‌زند.»