تصاویری از لحظه خودکشی دختر تهرانی در ساحل محمود آباد / فیلم