دولت ائتلافی در افغانستان تشکیل شود/تحرک مشکوک آمریکادر افغانستان