مهمترین و اصلی‌ترین علائم اولیه لخته شدن خون چیست؟