ماجرای ضرب و شتم کارشناسان اورژانس تبریز چه بود؟

ماجرای ضرب و شتم کارشناسان اورژانس تبریز چه بود؟