پیش‌بینی بورس برای شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ / کدام گروه‌های بورسی رشد بیشتری می کنند؟