مصر و الجزائر برای حمایت از رییس‌جمهور تونس توافق کردند