حادثه عجیب در پرواز شیراز به بندرعباس / بار مسافران جا ماند!