تصویری دیده نشده از لباس نظامی و اسلحه‌ی شخصی رهبر انقلاب در دوران دفاع مقدس