آموزش و پرورش: دانش‌آموزان زیر ۱۲ سال واکسینه نمی‌شوند