خروجی‌های تهران و ترمینال‌ها در تعطیلات اخیر شلوغ بود