حمله تند فکری علیه فرهاد مجیدی / استقلال گرفتار یک زالو شده است