تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …دفتر ترجمه رسمی آینده شماره پروانه …آموزشگاه زبان عربی شرق تهرانخدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی …

از سرگیری فعالیت سینمای هنر و تجربه خانه هنرمندان