مرگ دلخراش پرندگان بر اثر اصابت با برج‌های بلند / فیلم