پنجمین همایش HSEE ایمیدرو ۷ مهرماه امسال برگزار می شود