معتادان هم کرونا می‌گیرند / دوران تفننیِ اعتیاد ممکن است ۲۰ سال هم طول بکشد!