تصاویری عجیب از ترافیک سنگین و بی‌سابقه در گردنه حیران / فیلم