اسامی ۵۷ شهر قرمز کرونایی در ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ اعلام شد