کمیته اخلاق حکم اسماعیلی و کنعانی‌زادگان را اعلام کرد