پیش بینی بورس برای مهر ۱۴۰۰ /  کدام صنایع بعد از برجام رشد می‌کنند؟