کردها بر سر منصب ریاست‌جمهوری عراق توافق کردند

کردها بر سر منصب ریاست‌جمهوری عراق توافق کردند