دشمن برای آبان ماه برنامه‌ریزی کرده، اخلال در جایگاه سوخت آغاز آن قلمداد می‌شود