ابتلا به کرونای دلتا به شدت خانوادگی شده است /  اگر علامت داشتید به تست PCR منفی هم اعتماد نکنید!