پاستوریزاتور ( پاستور ) مهارت جهان …دستگاه تصفیه آب خانگی فوق پیشرفته …شنوایی سنجی کودکان - شنوایی سنجی …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

سرنگونی ۲ پهپاد روسی توسط ارتش اوکراین