تاج گل ترحیمفروش غنچه(سرگل) خشک گل رزفروش انواع پی ال سی(PLC) زیمنسفروشنده تلفنی

ویدیو قدیمی از مراحل تولید پیکان لوکس