توضیحات فتح‌ الله‌ زاده درباره علت حضورش در باشگاه استقلال