پیش‌بینی بورس برای  فردا ۶ مرداد ۱۴۰۰ / شاخص یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را رد می کند؟