چرا قیمت دلار به ۳۱ هزار تومان رسید؟

چرا قیمت دلار به ۳۱ هزار تومان رسید؟