نشان پهلوانی سال ۱۴۰۰ به «جابر صادق‌زاده» رسید / عکس