شرط کاهش ۵۰ درصدی قیمت خودرو/ خودروی خارجی هم قیمت پراید می‌شود؟