گزارش بورس ۴ مهر ۱۴۰۰ / شاخص کل امروز چقدر رشد کرد؟