برای کشف علاقه راهی جز سعی و خطا وجود ندارد / توصیه‌های کاری برای دهه هشتادی‌ها