فشار فروش در بازار ارزهای دیجیتالی / قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتالی مهم ۲ مرداد ۱۴۰۰