لحظه مصدومیت و پارگی شدید رباط صلیبی پورعلی گنجی مدافع تیم ملی فوتبال / فیلم