مدیرعامل بانک صادرات:سرمایه‌گذاری در نفت، گاز و پتروشیمی مزیت رقابتی آن را تقویت می‌کند