وضعیت کرونا در تهران به اوج رسید / آمار بیماران کرونایی به شدت افزایش یافته است