خیز بلند چادرملو برای ثبت بالاترین رکورد تولید کنسانتره در سال