کوچک‌ترین سگ جهان با وزن ۶۰۰ گرم و به اندازه یک قوطی نوشابه / عکس