کارگران فقط فقط توان تامین ۳۳ درصد از هزینه‌های یک زندگی معمولی را دارند / ۴ پیشنهاد به وزیر