خواهر و برادر ژاپنی در المپیک تاریخ‌ساز شدند / عکس