کرونای دلتا؛ با مشاهده علائم سرماخوردگی به مراکز درمانی مراجعه نکنید / چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟