واکنش عجیب پیروانی به پنالتی گرفته نشده برای استقلال: چیزی یادم نمی‌آید!

واکنش عجیب پیروانی به پنالتی گرفته نشده برای استقلال: چیزی یادم نمی‌آید!