تصویربرداری سریال «خوشنام»‌ با بازی هومن حاجی عبداللهی ادامه دارد